Project Description

תיאור

מנהלים ברמות שונות במגזר העסקי מאמינים לא פעם בהנחה מוטעית לפיה קשרי עבר ו/או סיוע מכרים משותפים תוביל להצלחה וזאת מבלי להכיר בחשיבות המודיעין העסקי. במציאות בה לא פעם נדרשת התמודדות במרוץ ללא פשרות כמעט להשגת היעד, בכדי להתקיים בכבוד ,כדאי להתייחס להיבטים רבים,לאו דווקא הגלויים שביניהם.

לרוב אלה המנהלים הנמצאים בדרג הביניים אשר חשיבתם ממוקדת בעשיית רווחים מהירה ללא הצבת יעדים לטווח הרחוק ומבלי לתת התייחסות ראויה למשבצת בה נמצא העסק בו פעילים אל מול שאר הכוחות הפועלים בשוק,לרבות המגזר הצרכני. בפועל, גישה זו מסכנת ראשית ולפני כל דבר אחר את תפקידם היות ובמידה  ויתהווה מצב של מיתון וצמצומים יצביעו קודם כל על הכשל שלהם, בכך שלא העריכו נכון ובזמן אמת את המתרחש ,בסיכומו של יום עלולים למצוא עצמם בראש רשימת המוזזים מתפקידם ואולי אפילו קבלת הודעה על סיום פעילותם במסגרת העסק

"הצלחה אמיתית מתבססת על תכנון נבון וראייה מרחבית,כזו הכוללת מבט גם לעבר התנהלות המתחרים באופן ישיר ואפילו עקיף".

חשיבותו של מודיעין עסקי ממוקד

  • הבנה של נחיצותו מהווה לא פעם את ההבדל בין מצביא לבין מנהל מפוחד

  • מעקב רציף אחר כתבות באינטרנט, סימון כתבות בעיתונים וקבלת מידע מחברות המספקות ידיעות מרוכזות בתחומים שונים,בכל אלה אסור לזלזל אך אין להסתפק בכך.

  • השתתפות בכנסים וימי עיון מקצועיים, מפגשים פנים אל פנים עם עמיתים בארץ ובחו"ל זו כבר גישה נכונה יותר

  • קבלת סיוע מגוף בלתי תלוי אפילו בהסכם לגבי התמקדות בנושאים פרטניים בלבד אך בדרך של העמקת בדיקות ביחס להיבטים גלויים אך חשוב מכך הערכת סיכונים שאינם נחשפים מיידית זו כבר הבנת יתרונותיו של מודיעין עסקי רציני

  • איסוף מידע זו התחלה בסיסית- עיבוד, הצלבה,ניתוח ותמצות זו כבר התקדמות להצלחה אמיתית-זו לא הנחה ,זו עובדה