Project Description

תיאור

גניבה במקום העבודה כמו גם העברת מידע פנימי למתחרים אינה סוגיה דמיונית. מקרים מסוג זה מתרחשים בכל רחבי הארץ,במגוון התחומים המסחריים,הפרטיים ואף הציבוריים.

לעיתים מדובר בעובדים חדשים שטרם הוכחה אמינותם,אותם קל יותר לגלות,אך קיימים גם מקרים בהם הפעולה השלילית בין אם חומרית ובין אם מדובר בניצול ידע פנימי והעברתו לאחר נעשית על ידי מועסקים שרכשו אמון וקשה אפילו לחשוד בהם,לעיתים אף נמצאים כבר בדרג ניהולי כלשהו.

בטרם גיבוש דעה,בטרם העכרת אוירה על סמך השערות /קבלת מידעים שלא הוכחו כדאי לבדוק את הנושא לעומק-ע"י גורם בלתי תלוי אשר מתמחה בסוג כזה של פעילות.

מהנסיון שלנו למדנו

  • מניסיון נוכל לקבוע שמצלמות ניתן לקלקל,תיעוד ניתן למחיקה,קיימות עוד מגוון אפשרויות ליצור מצב בו לא ניתן יהיה להסתמך על מצלמות.

  • הדרך הטובה ביותר לפעולה יעילה הינה להיעזר בשירותיו של משרד חקירות שמנהליו ועובדיו צברו ותק בתחום האמור

  • חשוב לוודא כי למשרד רישיונות מתאימים ותקפים,עצם הצגת אישור חברות בעמותת לשכת חוקרים פרטיים אף תראה כי פעילות המשרד נעשית בכפוף לתקנות אתיקה מקצועית אשר חברי העמותה קיבלו על עצמם

  • פעילות שתיעשה בכפוף לכל דין תספק בסיכומו של דבר מידע אמין-אנו מאמינים כי זו הדרך הנכונה לקבלת תשובה,כי השערות לעולם אינן חזקות כמו מידע-זו לא הנחה זו לגמרי ע!בדה.