Project Description

תיאור

משטרת ישראל הינה הגוף האמון על ביצוע חקירות הנוגעות לפלילים ומשרד חקירות לא יוכל להחליף את המשטרה, ברם ניתן להיעזר במשרד חקירות בייחוד במקרים הבאים:
– צורך לאיסוף ראיות ואימות עובדות בטרם הגשת תלונה למשטרה.
–  במקרים בהם מעדיף הלקוח להימנע  כבר מלכתחילה בהתערבות משטרתית ,

מפאת רצון למניעת נזק אפילו אם רק תדמיתי לו עצמו, למשפחתו, לעסק או לנחקר וכדומה. כאן קיימת לא אחת חשיבות להיעזר במשרד חקירות שמנהליו והפועלים מטעמו מבצעים

מלאכת החקירה באופן דיסקרטי לחלוטין ובחשאיות רבה.

השירותים

  • איתור ותיעוד גניבות ,הונאות , מעילות במקום העבודה

  • חקירות בנושא זיוף מסמכים

  • חשיפת ריגול תעשייתי

  • חשיפה וגילוי מצלמות נסתרות ומכשירי האזנה

האני מאמין שלנו

אנו בעובדה מאמינים שהחקירה אינה מסתיימת בהצגת הממצאים בפני לקוחותינו
לפיכך אם קיים רצון מצד הלקוח/ה אנו עושים מאמץ למצוא גם את הגורם המשפטי האמון שיוכל ללוות את המשך הטיפול בנושא, בתום החקירה